Chuẩn bị bước vào năm học 2015-2016

Tháng Bảy 31, 2015 9:37 sáng

Ngày 01/8/2015 toàn thể CBGV, NV và học sinh tập trung tựu trường chuẩn bị cho một năm học mới năm học 2015-2016.

2_4