Tập huấn công nghệ thông tin

Tháng Bảy 31, 2015 9:19 sáng

Ngày 31/7/2015 Phòng GD&DDT thành phố Bắc Kanj tổ chức tập huấn sử dụng cổng thông tian điện tử cho các trường MN, Th, THCS